Zasílání obchodních sdělení

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ při současném zaškrtnutí políčka „Chci odebírat newslettery“ udělujete společným správcům PRIVATE LABEL s.r.o., IČ 24270181, sídlem K Radotínu 492, 155 31 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 199341, a Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401 (dále společně jen „Správce“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vaší e-mailové adresy vyplněné v registračním formuláři za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb nabízených prostřednictvím e-shopu www.prestigeselection.cz, včetně obchodních sdělení personalizovaných s ohledem na Vaše předchozí nákupy a z toho dovozené nákupní preference.

 

Správcem osobních údajů dle tohoto souhlasu je Správce.

 

V souvislosti s udělením tohoto souhlasu Vás informujeme, že:

  • Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tento souhlas.
  • Máte právo kdykoli zasláním e-mailu s předmětem „NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ“ z e-mailové adresy vyplněné v registračním formuláři na adresu info@alkohol.cz odvolat tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.
  • Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání účelu, k němuž je tento souhlas udělován, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany, nebude-li poté Správci svědčit žádný z jiných titulů pro jejich další zpracovávání.
  • Správce bude Vaše osobní údaje předávat externím dodavatelům Správce (např. poskytovateli softwaru, IT služeb apod.). Správce nebude Vaše osobní údaje předávat mimo EU.
  • Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou dostupné na www.prestigeselection.cz a www.pernod-ricard.cz. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Uvedená práva můžete uplatnit u kteréhokoli společného správce, prioritně Vás však žádáme o jejich uplatňování u společnosti alkohol s.r.o.
  • Nemáte povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytujete je zcela dobrovolně, a pokud tak neučiníte, nebudete za to nijak sankcionováni, nicméně v takovém případě Vám nebudou moci být zasílána požadovaná obchodní sdělení.